la xarxa

Notícies en xarxa, edició matí

Notícies en xarxa, edició matí

amb Oriol Pujadó i Helena Puigdueta de dilluns a divendres de 7h a 9h

Ràdio en directe

Reproductor directe