Dijous 18

Juliol de 2019

Fitxa àudio

La vaca tecnològica / 73 Jaume Sió XARXA-I.cat

Som terra - 07/12/2018

L’espai de Xarxa-i.cat reuneix tota la informació sobre innovació i transferència tecnològica del sector agroalimentari La Xarxa d’Innovació Agroalimentària i Rural de Catalunya, Xarxa-i.cat, forma part del PRITAC (Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència Agroalimentària de Catalunya 2013-2020), que coordina i fomenta els projectes d’R+D+I del sector agrari, agroalimentari i forestal de Catalunya. L’espai web de Xarxa-i.cat de RuralCat ofereix a les empreses, investigadors i centres de recerca tota la informació relacionada amb els projectes d’innovació impulsats a Catalunya a través del PRITAC, el Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència agroalimentària de Catalunya 2013-2020, aprovat per la Generalitat de Catalunya l’any 2013. El Pla, liderat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) amb la col·laboració de prop de 200 entitats entre centres de recerca i universitats, empreses, administracions públiques i productors, coordina les polítiques en matèria d’R+D+I del sector agrari, agroalimentari i forestal, té per objectiu reforçar i consolidar la competitivitat i la sostenibilitat d’aquests sectors a través de 42 actuacions diferents. El Jaume Sió és el Subdirector General de Transferència i Innovació Agroalimentària de la Generalitat de Catalunya.