Divendres 23

Agost de 2019

Fitxa àudio

13 - Educar de forma inclusiva

Famílies i escola - 20/04/2018

L'octubre de 2017 la Generalitat va aprovar el Decret de l'escola inclusiva. Un dels aspectes més rellevants d'aquesta norma és que preveu que tots els alumnes amb necessitats educatives especials s’escolaritzin en centres ordinaris i, excepcionalment, les famílies podran sol·licitar l’escolarització en un centre d’educació especial per a l’alumnat amb discapacitat greu. En parlem amb experts, mestres i famílies d'infants amb necessitats especials.